Skip to content

Onze jeugdwerking​

Boogschieten is een sport voor “alle” leeftijden, wordt wel eens gezegd.

Heel wat jongeren zouden graag de volgende “Robin Hood” willen zijn, of zouden graag kunnen schieten zoals prinses Merida in Brave, of zoals Katniss Everdeen in The Hunger Games.
Onze club is daarom ook heel actief bij het begeleiden en ondersteunen van jonge schutters en schutsters. 

Vanaf de leeftijd van 8 jaar is iedereen welkom.

Onze club hecht veel belang aan het aspect “plezier” bij het beoefenen van de boogsport.
Uiteraard allemaal met het nodige respect voor de boog en de begeleiders, want het gaat tenslotte toch om een wapen dat men hanteert.

Speciale tarieven voor onze jeugdschutters

Het jaarlijks lidgeld voor onze jeugdschutters bedraagt slechts 30 euro. Beginnende jeugdschutters kunnen tijdens de beginfase gebruik maken van sportmateriaal van de club, zodat de ouders niet onmiddellijk in hun buidel moeten tasten voor zoon- of dochterlief.

 

Jeugdwedstrijden en -trainingen

Onze club richt een eigen clubkampioenschap in met een apart klassement voor onze jeugdschutters (-18).
Bijkomend worden er jaarlijks een aantal ‘funshoots’ georganiseerd, zoals de Paaschieting, de Halloween schieting, de Sinterklaasschieting en de Kerstschieting. De volwassenen zijn ook welkom. 🙂

Tenslotte wordt er voor onze jeugdleden een vrijblijvend regionaal kampioenschap ingericht tijdens de wintermaanden. Zo kunnen zij zich meten met jeugdschutters van andere clubs.

De jeugdtrainingen gaan door in ons clublokaal elke vrijdag :

  • tot 12 jaar – van 19 uur tot 20 uur.
  • vanaf 13 jaar tot 18 jaar – van 20 uur tot 21 uur.

Daarna is het aan de volwassenen.

 

Jeugdtrainers en -begeleiders

Elke sportactiviteit die door onze jeugdleden wordt beoefend, wordt begeleid door getrainde, ervaren en enthousiaste mensen.

Onze trainers en begeleiders zijn:

  • Kris Ceulemans
  • Benny Croonen
  • Jozef Genyn
  • Geert Van Hoovels
  • Herman Van Mensel – jeugdsportcoördinator – sport@moed-en-eendracht.be
 

Panathlon verklaring

Reeds in 2006 ondertekende onze vereniging de Panathlon verklaring.

Door nu deze ondertekening ook online te vernieuwen is dit voor iedereen beter zichtbaar gemaakt:
De Panathlonverklaring – Centrum Ethiek in de Sport (ethischsporten.be)

 

Ook wij sporten geestig gezond

​Kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden hebben net als hun leeftijdsgenoten het recht te bewegen en plezier te maken binnen het bestaande sportaanbod. Het charter “Ook wij sporten geestig gezond” (pdf – 285 kB) werd ontworpen om deze kwetsbare groep kansen te geven en hen zonder oordeel welkom te heten in de sportclub.

VERTROUWENSPERSOON : Herman Van Mensel – jeugdsportcoördinator – sport@moed-en-eendracht.be

Ouders gedragscode

De ouders van onze jeugschutters zijn voor ons heel belangrijk. Ze maken een essentieel deel uit van de clubwerking.
Ze zijn steeds welkom tijdens onze trainingsavonden op vrijdag, of tijdens de funshoots of tijdens gelijk welke activiteit die de club organiseert.

Maar tegelijk willen we de mama’s en papa’s vragen om rekening te houden met de gedragscode van de ouders.

Het belangrijkste is dat uw kind zich amuseert op een zinvolle en sportieve manier in een veilige omgeving, of niet soms?