Skip to content

Historiek

Sint-Gummarus

De heilige Gummarus van Lier (eind 7e eeuw – 11 oktober 714) was een ridder aan het hof van Pepijn van Herstal en volgens de legende de stichter van Lier. Hij is de patroon van allen die met een breuk te kampen hebben. Eén van de aan hem toegeschreven wonderen is namelijk dat hij een afgebroken boom met zijn riem weer heeft hersteld. Dus niet alleen beenbreuken, maar ook echtbreuken, aangezien hij geplaagd zat met een kwaadaardige echtgenote. De niet zo lieftallige eega heette Grimmara. Ze was niet alleen een ramp voor Gummarus, ze was ook buitengewoon wreed voor de dienaren en lijfeigenen. Toen Gummarus eens een tijd van huis was, liet ze de laatsten al hun vee ontnemen, het hoofd kaalscheren en mishandelen. Ook liet ze een zwangere vrouw zware arbeid verrichten. Gummarus scheidde van zijn vrouw omdat ze zo wreed was en trok zich terug als kluizenaar. Hij raakte zodanig bevriend met de heilige Rumoldus van Mechelen, dat na één van hun bezielde gesprekken over God hun pelgrimsstaven in grote eiken waren veranderd. Waar nu in de stad Lier de Kluizekerk staat, bouwden ze samen een kapel. Over Gummarus zijn verder vooral veel wonderverhalen bekend zoals ze over veel middeleeuwse heiligen de ronde doen. Behalve het verhaal van de boom die terug begon te groeien, liet hij een bron ontspringen door met zijn staf op de grond te slaan en verrichtte hij genezingen. Hij stierf op zijn buitenverblijf in Emblem op 11 oktober 714. In 754 wordt hij tot heilige verheven, en in 1376 begon men te Lier te bouwen aan een kerk ter ere van hem.

Gezien zijn wonder met de gebroken boom en zijn gebroken huwelijk, wordt Sint-Gummarus aanroepen tegen beenbreuken maar ook om gevrijwaard te blijven van echtbreuken.

In de noveen rond de feestdag van de heilige (11 oktober) komen bedevaarders naar de Sint-Gummaruskerk in Lier om genezing te vragen voor kwalijke breuken en zijn hulp af te smeken om gevrijwaard te blijven van fracturen. De zondag na 10 oktober vindt ook de Sint-Gummarusprocessie plaats. In de stoet gaat ook het zilveren reliekschrijn dat de resten van de Heilige Gummarus bevat mee. Het schrijn weegt meer dan 800 kg. De “Kas” – hoe ze ook wel wordt genoemd – wordt door zestien leden van het “Genootschap van de Kasdragers” door de Lierse straten gedragen. De processie bestaat uit een hoogmis in de Sint-Gummaruskerk om 10 uur, en om 11 uur de processie zelf. (Bron:Wikipedia)

Sint -Sebastiaan

Over het leven van Sint-Sebastiaan is weinig met zekerheid geweten. Hij zou geboren zijn in Narbonne of Milaan rond 265 n.C. Hij werd hoofdman van het 1ste cohorte van de Keizerlijke wacht onder Keizer Diocletianus die regeerde van 284 tot 305 n.C. Wegens zijn christelijke overtuiging werd hij gearresteerd in 288 n.C. en door Mauretaanse boogschutters in Romeinse dienst met pijlen doorzeefd. Voor dood achtergelaten werd hij gevonden door de Heilige Irene en herstelde hij van zijn zware verwondingen. Later werd hij weer gearresteerd toen hij de keizer’s wreedheid tegenover christenen verweet. Als straf werd hij doodgeslagen in het Circus Maximus en de riool ‘Cloaca maxima’ gegooid. De dode Sebastiaan werd gevonden door Lucina, een christelijke dame, die hem liet begraven in de catacomben aan de Via Appia. Deze plaats werd al snel een bedevaartsplaats en in de 4de eeuw n.C. werd er een basiliek gebouwd. Sebastiaan is steeds een populaire volksheilige geweest en werd aangeroepen voor allerlei zaken. Hij was een belangrijke pestheilige, aangezien de pest de mens als een pijl onverwachts treft. Hij was ook de beschermheilige van de (boog)schutters , soldaten, jagers, politie, rioolarbeiders, lijkdragers, … Als geneesheilige werd hij aangeroepen tegen de pest, beroerte, diarree, koorts, lepra, … De feestdag van de H.Sebastianus is 20 januari. Zijn levensbeschrijving werd geschreven in de 5de eeuw n.C. door een Italiaanse monnik, tweehonderd jaar na zijn dood. Deze hagiografie of heiligenleven wordt de ‘Passio Sebastiani’ genoemd.

Sint-Sebastiaansgilde Lier

Op deze zeer oude en ooit in Londen verschenen prent zien wij de Lierse Sint Sebastiaansgilde dewelke de Lierse Sint Gummaruskerk verlaat na de hoogmis – een juiste datum ervan is niet gekend. Bekijk de grotere versie door te klikken op onderstaande afbeelding.

KME - 100 jaar jong

In oktober 1988 werd onze vereniging Kon.Moed en Eendracht ten stadhuize ontvangen wegens haar honderdjarig bestaan. KME werd opgericht in café ‘Den Nieuwen Draaiboom’ gevestigd aan de Binnenweg te Lier, de huidige Maasfortbaan.
Het bestuur ten stadhuize ontvangen. Van links naar rechts zien we penningmeester Jan Geboers, pandhouder Jozef Sluyts, sportleider Carlo Theeuws, koning Luc Goetbloet, ondervoorzitter Piet Janssens, secretaris Gommaar Van Peborgh en voorzitter Piet Verswijvel.

Wateroverlast

Bekijk de wateroverlast foto’s hier.