Skip to content

Onze club

Onze vereniging werd in 1883 opgericht als kegelclub (of bowling). In 1888 werd er echter plots besloten om te gaan handboogschieten. Men besluit de club “Moed en Eendracht” te noemen. Destijds had de vereniging geen clublokaal noch schietstand ; er werd toen in de tuin van bestaande herbergen geschoten en die herbergen deden dienst als clublokaal.

Ondanks de oorlogsjaren 1914-1918 en 1940-1945 bleef onze club verder bestaan. In 1953 verkreeg “Moed en Eendracht” eindelijk de eretitel “Koninklijk”. Een eerdere aanvraag in de jaren ’30 van de twintigste eeuw was geweigerd. In 1982 mocht onze vereniging van het stadsbestuur van Lier een verlaten bunker op het fort van Lier in gebruik nemen. Deze werd eigenhandig en met eigen financiële middelen gerenoveerd tot wat het nu is. In 1983 werd de club een vzw (vereniging zonder winstoogmerk).

Onder impuls van Piet Janssens en Piet Verswijvel werd naast het sportschieten eveneens de middeleeuwse traditie der Gilden in ere hersteld. In vroegere oorlogstijden werd de stad Lier verdedigd door drie Gilden ; de handbooggilde Sint-Sebastiaan, de kruisbooggilde Sint-Joris en de karabijngilde Sint-Christoffel. Daarom werd er aan onze clubnaam de titel Sint-Sebastiaansgilde Lier toegevoegd. Men mag het zo bekijken dat in onze club “Moed en Eendracht” staat voor het sportschieten en Sint-Sebastiaansgilde staat voor de traditionele schietingen, optochten en processies. Moed en Eendracht is voor het sportschieten aangesloten bij Boogsport Vlaanderen en de regionale federaties Zuiderbond en Antwerpse Federatie. De Sint-Sebastiaansgilde Lier is voor haar activiteiten aangesloten bij de Confederatie van Historische Schutters Gilden (CHSG).

Van links naar rechts : Kristof Vanden Eynde, Gilbert Smolders, Freddy Van Gehuchten, Herman Mertens, Jef Sluyts, Steven Vanden Eynde, Carlo Theeuws en Luc Goetbloet.

Jaarlijks terugkerende Gilde activiteiten waaraan onze club deelneemt zijn ondermeer de Antwerpse Ommeganck in augustus en de Lierse Sint-Gummarusprocessie in oktober. Het bestuur is ook altijd aanwezig op de herdenkingsplechtigheden en bloemneerleggingen op 21 juli en 11 november.

Competitieschietingen bij de Zuiderbond kunnen beoefend worden door onze leden het ganse jaar door, maar deelname aan deze competitie is natuurlijk niet verplicht. Voor onze leden die louter recreatief wensen te schieten, richt onze club een eigen clubkampioenschap in voor jeugdschutters (-18) en senioren (+18). Eveneens worden een aantal ‘funshoots’ georganiseerd, zoals de Paaschieting, de BBQ-schieting, de Sinterklaasschieting en de Kerstschieting. Eveneens wordt er voor onze jeugdleden een vrijblijvend regionaal kampioenschap ingericht tijdens de wintermaanden. Zij kunnen zich dan meten met jeugdschutters van andere clubs.

Breng ons gerust een bezoekje, elke vrijdagavond vanaf 19u30. Wij wensen u nog vele uurtjes schietplezier op het Fort van Lier.