Joepie! Terug gestart!

Beste K.M.E. ers,

De eerste stapjes na Corona lockdown zijn gezet. Nog niet teveel volk aanwezig, ‘t is dan ook nog eens de stille vakantieperiode.

Alles lijkt naar behoren te verlopen. Stilletjesaan kan de schietgang terug vol lopen!

Op de vrijdagavond training zijn jullie terug allemaal welkom. En op de dinsdagtraining kunnen de diehards zich ook nog eens komen uitleven!

Tot binnenkort! We houden het veilig! 🏹🎯😷

Voor toegang tot het lokaal houden we ons aan de regelgeving voor horeca.

Met sportieve groeten,

Voor K.M.E. vzw

Herman Van Mensel

secretaris@moed-en-eendracht.be

Vanaf 1 juli (fase 4)

  • Alle sportactiviteiten kunnen hervat worden, zonder dat social distance hierbij moet toegepast worden. Kleedkamers en douches worden opnieuw toegankelijk. De sportbubbel kan vergroot worden tot maximum 50 personen in een activiteit.
  • Alle wedstrijden kunnen opnieuw plaatsvinden, ook bij sporten waar de social distance niet kan gegarandeerd worden. Er is geen beperking op het aantal deelnemers. Bij deze wedstrijden mogen maximaal 200 zittende toeschouwers aanwezig zijn.  

Om de versoepeling van de maatregelen voor sporters en hun sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.